Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2018

patiska
Żeby był, żeby chciał być, żeby nie zniknął.
— Janusz L. Wiśniewski
patiska
Łatwo przyszło mu zniszczenie naszej relacji. Mi – nie. Z lekkością zakończył to, co wydawało się ważne i równie lekko zapomniał. Ja nie. Szybko powrócił do rzeczywistości, rozpoczął nowe znajomości i spokojnie zasypiał. Ja nie. Szybko też zorientował się, że popełnił błąd i chciał wszystko naprawić. Ale ja już nie.
— Aleksandra Steć - "11"
Sponsored post
feedback2020-admin
patiska
1769 5dae 500
Reposted frompiehus piehus viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
2079 9d47 500
patiska
patiska

March 07 2018

patiska
8577 8c89
Reposted frombirke birke viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
patiska
Łatwo przyszło mu zniszczenie naszej relacji. Mi – nie. Z lekkością zakończył to, co wydawało się ważne i równie lekko zapomniał. Ja nie. Szybko powrócił do rzeczywistości, rozpoczął nowe znajomości i spokojnie zasypiał. Ja nie. Szybko też zorientował się, że popełnił błąd i chciał wszystko naprawić. Ale ja już nie.
— Aleksandra Steć - "11"
patiska
przez żarty mówi się wiele prawdy
patiska
patiska
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
— deliriavisionary.soup.

February 26 2018

patiska
patiska
7081 135b
Reposted fromdeszcz deszcz viaphilomath philomath

February 23 2018

patiska
Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.
— suzanne collins.
patiska
8462 56ed 500
patiska
7284 f2bb 500
patiska
patiska
A wie pan co jest najlepszego w złamanym sercu? (...) Tak naprawdę można je złamać tylko raz. Reszta to ledwie zadrapania
— Carlos Ruiz Zafón
patiska
6747 e3d4 500

February 19 2018

patiska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...