Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

patiska
3031 0a4a 500
patiska
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viaalcohoolic alcohoolic

June 22 2017

patiska
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
patiska
9277 38c9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaphilomath philomath
patiska
3858 9117
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath

June 17 2017

patiska
9508 b882
Reposted frompeper peper viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
patiska
4359 d3da

June 13 2017

patiska
8799 a067
patiska
6651 0e90 500
Reposted fromoutoflove outoflove viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
patiska
patiska
patiska
8178 8e1f
patiska
Reposted fromoll oll viakobietaSukcesu kobietaSukcesu

May 26 2017

patiska
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaphilomath philomath

May 22 2017

patiska
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.

May 15 2017

patiska

May 10 2017

patiska
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viaphilomath philomath
patiska
W ciągu 10 minut pomalowałam się, uczesałam się, ubrałam się, tysiąc razy powiedziałam "kurwa",i dalej już z  górki....  starałam się przeżyć kolejne godziny, starając się nie dostać złamania nerwowego, kurwicy albo histerii
— tysiace-mysli.soup.io
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viakociolek kociolek
patiska
2156 6f1a
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaphilomath philomath
patiska
Jest takie miejsce w gardle, w którym grzęzną wszystkie niewypowiedziane zdania. Mimo upływu lat, niektóre słowa wciąż nie przechodzą mi przez usta. Akumulują się na wysokości szóstego kręgu piersiowego i tkwią tam nieuleczalnie. Przygniatają i nie dają żyć. Godzinami dochodzę do siebie pod ich ciężarem. Złe senne retrospekcje codziennie od nowa. Podobno wystarczy 21 dni, żeby się do czegoś przyzwyczaić. Bzdura.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viamalazadymiara malazadymiara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl