Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2017

patiska
9073 e49d 500
Reposted frompouler pouler viadivi divi
5190 65f2
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viadivi divi
patiska
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viadivi divi

October 28 2017

patiska
2202 84b1
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viadivi divi
patiska
2834 f4b3
Reposted fromrosejalea rosejalea viadivi divi
0372 fccf 500
Reposted fromhawke hawke viadivi divi

October 20 2017

patiska
Nigdy nie ukrywaj prawdy przed ukochaną osobą, bo i tak wszystko wyjdzie na jaw. Wtedy będzie za późno na wyjaśnienia.
Reposted fromkudlaty kudlaty viadivi divi
patiska
8335 12dc
Reposted fromkudlaty kudlaty viadivi divi
patiska
patiska
6419 010e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakociolek kociolek
patiska
patiska
patiska
3737 f991
Reposted fromnever-mind never-mind viadivi divi
6169 b036

Get Outta My Way

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viadivi divi

September 21 2017

2968 47cb
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viadivi divi
patiska
9550 91b5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadivi divi
patiska
Co jest we mnie takiego, że ludzie zostawiają mnie bez słowa. Bez do widzenia, bez żegnaj, bez było miło. Wszystko jest dobrze i nagle "puf" i nie ma człowieka. Przypominają sobie zawsze wtedy, gdy rany się zagoją i otwierają je na nowo.
— nergo.soup.
Reposted fromnergo nergo viadivi divi
patiska
7313 f599
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viadivi divi
patiska
0055 d65d
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viadivi divi

September 09 2017

patiska
Nie lubię niepewności. Ja muszę mieć pewnie, że będę Cię mieć w środę, piątek i w Wielkanoc. I muszę mieć pewność, że jest o co walczyć, że warto sobie brudzić życiorys kimś takim jak Ty.
— niczegoniezaluje.soup.
Reposted fromniczegoniezaluje niczegoniezaluje viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl