Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

patiska
Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.
— suzanne collins.
patiska
8462 56ed 500
patiska
7284 f2bb 500
patiska
patiska
A wie pan co jest najlepszego w złamanym sercu? (...) Tak naprawdę można je złamać tylko raz. Reszta to ledwie zadrapania
— Carlos Ruiz Zafón
patiska
6747 e3d4 500

February 19 2018

patiska
patiska
5183 8447
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
patiska
patiska
-Mam wrażenie,że Ty tylko udajesz szczęśliwą,a wewnątrz jesteś bardzo smutna.
— ktoś mnie przejrzał
patiska
9974 749e 500
Reposted fromtfu tfu viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
patiska
gdy jesteśmy młodzi, często nie wiemy jeszcze, czego tak naprawdę pragnie nasze serce. Dręczy nas obawa, że przejdzie nam coś obok nosa, i choć mamy przed sobą całe życie, wydaje się, że czas przecieka nam przez palce. Boimy się, że jeśli nie zrobimy czegoś od razu, to nie zrobimy tego nigdy.
— Charlotte Link "Dom sióstr"
Reposted fromdreamadream dreamadream
patiska
patiska
5815 9444 500
patiska
4120 f0a4

December 27 2017

patiska
patiska
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viadivi divi

November 28 2017

patiska
9073 e49d 500
Reposted frompouler pouler viadivi divi
5190 65f2
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl