Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

patiska
7849 e68a
Reposted fromdaelmo daelmo viasophielaura sophielaura
patiska

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur vialajla lajla
patiska
0798 8eaa
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapaulinab paulinab
patiska
 Głupotą jest znikać z życia kogoś, kto ustawił nas na pierwszym miejscu. Kto oddał nam swoje serce, duszę i emocje. Uciec bez słów okrywając dnie i noce tej osoby ciszą, pustką i zastanowieniem. Nie róbcie tego. Nie odchodźcie od dobrych ludzi, myśląc, że na nich nie zasługujemy. Możecie im zniszczyć życie. 
Reposted fromlovvie lovvie viamalazadymiara malazadymiara
5016 2bf6 500

photosbyalden:

😋 (at Popbar)

Reposted fromtosiaa tosiaa viaphilomath philomath
patiska
9508 b882
Reposted frompeper peper viamalazadymiara malazadymiara
patiska
0622 994b
Reposted fromNeutrum Neutrum viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
patiska
5452 ece0 500
Reposted fromherz herz viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

March 17 2017

4008 adb8 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaphilomath philomath

March 13 2017

patiska
8757 4275
Reposted fromonlywhite onlywhite viaphilomath philomath
patiska

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur vialajla lajla
8569 644d
Reposted fromhelterskelter helterskelter vialajla lajla

March 09 2017

patiska
6588 bd97
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialajla lajla
patiska
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea vialajla lajla
patiska
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja vialajla lajla
patiska

February 27 2017

patiska

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viamalazadymiara malazadymiara
patiska
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viasophielaura sophielaura
patiska
9316 319e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl